لینک ها ی دارای تگ: "touch"

13 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

پاکت پی سی با حداقل قیمت قسمت سوم: HTC Touch 3G

2010-04-12http://www.writeage.com/htc_touch_3g_pda_preview.html ...

پاکت پی سی با حداقل قیمت قسمت اول: HTC Touch 2

2010-03-13http://www.writeage.com/htc_touch2_pda_review.html ...

Htc touch HD2 , اژدها وارد میشود !

2009-10-19http://toopaz.net/?p=537 ...

HTC Touch Diamond 2 غریبه ای آشنا

2009-05-14http://www.writeage.com/htc_touch_diamond2_pda_review.html ...

Samsung S8300 Ultra Touch پس لرزه های یک اتفاق

2009-03-09http://www.writeage.com/samsung_s8300_ultra_touch_mobile_review.html ...

HTC Touch Cruise 09 اندر حکایت یک تکرار

2009-02-26http://www.writeage.com/htc_touch_cruise_09_pda_preview.html ...

HTC Touch HD قدم در سرزمین غول ها

2008-12-03http://www.writeage.com/htc_touch_hd_pda_review.html ...

HTC Touch Pro رویائی از جنس واقعیت

2008-09-22http://www.writeage.com/htc_touch_pro_pda_review.html ...

همه چیز درباره Touch screen

2008-09-21http://www.writeage.com/touch_screen_technology_tutorial.html ...

همه چیز درباره Touch screen

2008-09-07http://www.writeage.com/touch_screen_technology_tutorial.html ...