لینک ها ی دارای تگ: "htc"

23 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

HTC HD2 هیولای کمر باریک

2009-11-11http://www.writeage.com/htc_hd2_pda_preview.html ...

HTC HD2 هیولای کمر باریک

2009-11-11http://www.writeage.com/htc_hd2_pda_preview.html ...

Htc touch HD2 , اژدها وارد میشود !

2009-10-19http://toopaz.net/?p=537 ...

معرفی و بررسی موبایل HTC HD2 با 1GHz پردازنده

2009-10-07http://www.ir-tci.org/review/htc-hd2/ ...

HTC Leo امپراطوری که دنیای Pocket Pc ها را تسخیر می کند !

2009-09-17http://www.ir-tci.org/forum/showthread.php?t=46065 ...

HTC Touch Diamond 2 غریبه ای آشنا

2009-05-14http://www.writeage.com/htc_touch_diamond2_pda_review.html ...

HTC Touch Cruise 09 اندر حکایت یک تکرار

2009-02-26http://www.writeage.com/htc_touch_cruise_09_pda_preview.html ...

HTC Touch HD قدم در سرزمین غول ها

2008-12-03http://www.writeage.com/htc_touch_hd_pda_review.html ...

HTC Touch Pro رویائی از جنس واقعیت

2008-09-22http://www.writeage.com/htc_touch_pro_pda_review.html ...

HTC Touch Diamond جواهری هوشمند

2008-06-18http://www.writeage.com/htc_touch_diamond_pda_review.html ...