لینک ها ی دارای تگ: "black"

6 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

«Call of Duty: Black Ops» رکورددار کپی‌غیرمجاز در سال ۲۰۱۰!

2011-01-05 http://farnet.ir/?p=7178 ...

دروغی به اسم تاریخ - نقد بازی Call of duty Black Ops

2010-11-26 http://www.gooyait.com/1389/08/28/call-of-duty-black-ops.html ...

ثبت رکورد جدید از بازی Call of Duty :Black Ops در روز اول انتشار

2010-11-15 http://www.gooyait.com/1389/08/24/new-record-of-the-game-call-of-duty-black-ops-on-the-first-day-of-release.html ...

بازی Call of Duty: Black Ops منتشر شد!

2010-11-12 http://shop.p30download.com/call-of-duty-black-ops-game.php ...

سرانجام بازی Call of Duty: Black Ops منتشر شد!

2010-11-12 http://shop.p30download.com/call-of-duty-black-ops-game.php ...

معرفی رایانه دسکتاپی Digital Storm Black ویژه بازی های رایانه ای

2010-05-24 http://www.gooyait.com/1389/03/02/about-desktop-computers-digital-storm-black-special-computer-games.html ...