لینک ها ی دارای تگ: "لپ"

61 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

کدامین لپ تاپ؟

2011-01-12http://www.gooyait.com/1389/10/22/what-laptop.html ...

اولین لپ تاپ سه بعدی جهان در CES 2011

2011-01-12http://www.barsam.ir/archive/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-ces-2011/ ...

لپ تاپی که فقط کلیدهای بازی را دارد!

2011-01-11http://www.barsam.ir/archive/%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/ ...

۱۵ طرح جذاب لپ تاپ ها در پنج یا ده سال آینده

2011-01-08http://www.barsam.ir/archive/15-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87/ ...

۱۵ طرح جذاب لپ تاپ ها در پنج یا ده سال آینده

2011-01-07http://www.barsam.ir/archive/15-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87/ ...

برترین لپ تاپ های سال ۲۰۱۰ در بازار ایران

2011-01-04http://www.barsam.ir/archive/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2010-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ ...

برترین لپ تاپ های سال ۲۰۱۰ در بازار ایران

2011-01-04http://www.barsam.ir/archive/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2010-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ ...

دانلود مجموعه کامل آموزش تعمیرات لپ تاپ به صورت ویدئویی

2010-12-16http://forum.p30download.com/showthread.php?t=26604 ...

۱۰ نکته برای صرفه جویی و بهبود زمان شارژ باتری لپ تاپ ها

2010-12-14http://www.gooyait.com/1389/09/22/10-working-tips-to-improve-and-save-laptop%E2%80%99s-battery-life.html ...

چگونه بصورت دستی نمایشگر لپ تاپ را خاموش کنیم؟

2010-11-30http://www.iroit.ir/1389/09/چگونه-بصورت-دستی-نمایشگر-لپ-تاپ-را-خامو/ ...