لینک ها ی دارای تگ: "زمین"

69 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

عجیب‌ترین مناظر روی زمین

2012-08-11http://1pezeshk.com/archives/2012/08/natural-wonders-of-our-world.html ...

قدرتمند ترین وسیله های نقلیه روی زمین

2011-10-17http://www.persiancall.net/archives/6198 ...

بزرگترین کره مصنوعی زمین

2011-06-05http://www.persiancall.net/?p=3487 ...

برترین عکس‌های مسابقه بین‌المللی عکاسی زمین و آسمان

2011-05-21http://1pezeshk.com/archives/2011/05/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%DA%A9.html ...

یک عکس و سه مدعی: چه کسی پرتره زمین را گرفت؟

2011-04-14http://1pezeshk.com/archives/2011/04/%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81.html ...

زلزله‌ای که محور زمین را ۲۵ سانتیمتر جابه‌جا کرد

2011-03-13http://www.1reza.net/1389/12/japan-earthquake/ ...

تصاویر مناظر با شکوه زمین از فضا؛ دشت کویر ایران را از فضا تماشا کنید

2010-11-25http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1195556 ...

تصاویر دیدنی شهرهای زمین در شب از نگاه ایستگاه فضایی بین المللی

2010-11-19http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1189667 ...

شهرهای زمین در چهل سال دیگر چه شکلی خواهد بود؟ اینفوگراف

2010-11-09http://www.khabaronline.ir/news-106938.aspx ...

تصویر شکوهمندترین طلوع خورشید در زمین

2010-11-03http://www.khabaronline.ir/news-104727.aspx ...