لینک ها ی دارای تگ: "دو"

121 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

کشف دو هــزار اثر باستانی عربستان با استفاده از برنامه گوگل‌ارث!

2011-02-05http://farnet.ir/?p=7910 ...

عکس، چگونه از تقلب حریف در بازی‌های دو نفره جلوگیری کنیم!

2011-02-04http://farnet.ir/?p=7892 ...

عکس - چگونه از تقلب حریف در بازی‌های دو نفره جلوگیری کنیم!

2011-02-04http://farnet.ir/?p=7892 ...

یک ورودی یو‌اس‌بی که میتوان آن را در دو جهت وارد کرد

2011-01-29http://www.gooyait.com/1389/11/09/a-usb-plug-that-can-be-inserted-both-ways.html ...

گوگل سمت مدیرعاملی را به یکی از دو موسس خود سپرد!

2011-01-21http://farnet.ir/?p=7602 ...

ایران با روزانه 20 موشك، در دو ماه اسرائیل را محو خواهد كرد

2011-01-05http://www.tabnak.ir/fa/news/140603 ...

فیس بوک در مقابل توییتر؛مقایسه ای بین کاربران این دو شبکه

2010-12-27http://cupofinternet.wordpress.com/2010/12/27/facebook-vs-twitter/ ...

دو روی سکه نوع بشر

2010-12-15http://1pezeshk.com/archives/2010/12/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1.html ...

دو روی سکه نوع بشر

2010-12-15http://1pezeshk.com/archives/2010/12/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1.html ...

دیکشنری دو زبانه Persian <> English

2010-12-14http://www.fastdic.com/ ...