لینک ها ی دارای تگ: "بزرگ"

94 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

کیسی با صفحه نمایش بزرگ

2011-01-29http://www.barsam.ir/archive/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/ ...

بزرگ ترین کشورهای قاره اروپا

2011-01-02http://www.guinness.ir/largest-countries-in-europe/ ...

بزرگ ترین تلفن هوشمند آندروید جهان

2010-12-30http://www.guinness.ir/worlds-largest-android-smartphone/ ...

بزرگ ترین پوستر جهان

2010-12-28http://www.guinness.ir/worlds-largest-poster/ ...

بزرگ ترین هزارپای جهان

2010-12-22http://www.guinness.ir/worlds-largest-millipede/ ...

بزرگ ترین کدو تنبل جهان

2010-12-11http://www.guinness.ir/worlds-largest-pumpkin/ ...

بزرگ ترین فنجان قهوه جهان

2010-12-09http://www.guinness.ir/worlds-largest-cup-of-coffee/ ...

بزرگ ترین سازه ساخته شده از درب بطری

2010-12-07http://www.guinness.ir/biggest-bottle-cap-scultpure/ ...

بزرگ ترین درخت فیبر نوری کریسمس

2010-12-04http://www.guinness.ir/largest-fiber-optic-christmas-tree/ ...

بزرگ ترین موزاییک پیچ

2010-12-03http://www.guinness.ir/largest-screw-mosaic/ ...